กว่าจะมาเป็น AbaliciouS by Lucka

        เพราะ การมีชีวิตอยู่กับโรค NCDs อย่าง โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคมะเร็ง ฯ ไม่ว่าในฐานะของผู้ป่วย หรือ ผู้ดูแล ไม่ใช้เรื่องที่ง่าย เนื่องจากการมีชีวิตอยู่หลังจากที่มีภาวะของโรค NCDs แล้วจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป
        จากวันที่ลักข์อยู่ในฐานะ “ผู้ดูแล” คุณพ่อที่เป็นโรคไตในระยะสุดท้ายที่ต้องรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตทางเส้นเลือด และดูแลคุณแม่ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจากโรคเบาหวานที่ทำการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องจนกระทั่งทั้ง 2 ได้จากไป
จนในวันนี้ที่ลักข์เองอยู่ในฐานะของ “ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง” ในระยะที่ 2 จากการเป็นโรค

เบาหวานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 เมื่ออายุ 14 ปี ทำให้ลักข์รู้ว่า หากลักข์ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติในวันนี้แล้ว
        ในวันหน้าลักข์จะต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและโรคหัวใจที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานอย่างแน่นอน จากประสบการณ์ตรง ทำให้ลักข์เข้าใจความรู้สึกทุกข์กาย ทุกข์ใจ และความยากลำบากของทั้ง ผู้ดูแล และ ผู้ป่วยที่เผชิญอยู่และหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สุดของผู้ที่ต้องเผชิญกับโรค NCDs คือ ไม่มีเครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติดีปรุงอาหารแล้วหอมอร่อย และ มีความปลอดภัยต่อโรค NCDs
ที่จะสามารถใช้ได้เลย”

ซอสหอยเป๋าฮื้อ ซอสเพื่อสุขภาพ

           AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณสมบัติ Lite Sodium (โซเดียมน้อย) ไม่เติมโพแตสเซียมเพื่อเพิ่มความเค็ม ไม่เติมสีและกลิ่นสังเคราะห์เพราะสีและกลิ่นธรรมชาติจากวัตถุดิบมีคุณภาพนั้นดีมากพอ

           AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติดีปรุงอาหารแล้วหอมอร่อย และมีความปลอดภัยต่อโรค NCDsที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถเลือกใช้ได้ด้วยความมั่นใจ

           AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ใช้ในปริมาณน้อยแล้วทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นได้

           AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรค NCDs

           AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรค NCDsแล้วต้องการดูแลตัวเอง

           AbaliciouS by Lucka เกิดขึ้นมาเพราะลักข์ปรารถนาอยากให้ทุกคนมีความสุขจากการที่ได้กินอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

เครื่องปรุงสําหรับคนเป็นโรคไต,เครื่องปรุงโซเดียมต่ำ,เครื่องปรุง ลดโซเดียม,อาหารโซเดียมต่ำ,น้ําปลาโซเดียมต่ํา,น้ําปลาสําหรับคนเป็นโรคไต,อาหารสําหรับคนเป็นโรคไต
THAI

      AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณสมบัติ Lite Sodium (โซเดียมน้อย) ไม่เติมโพแตสเซียมเพื่อเพิ่มความเค็ม ไม่เติมสีและกลิ่นสังเคราะห์เพราะสีและกลิ่นธรรมชาติจากวัตถุดิบมีคุณภาพนั้นดีมากพอ

      AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติดีปรุงอาหารแล้วหอมอร่อย และมีความปลอดภัยต่อโรค NCDsที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถเลือกใช้ได้ด้วยความมั่นใจ

      AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ใช้ในปริมาณน้อยแล้วทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นได้

      AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรค NCDs

      AbaliciouS by Lucka จึงเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรค NCDsแล้วต้องการดูแลตัวเอง

      AbaliciouS by Lucka เกิดขึ้นมาเพราะลักข์ปรารถนาอยากให้ทุกคนมีความสุขจากการที่ได้กินอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ซอสหอย,ซอสเป๋าฮื้อ,ซอสหอยเป๋าฮื้อ,ซอสสําหรับคนเป็นโรคไต,เครื่องปรุงโลโซเดียม,ซอสปรุงรส ลดโซเดียม,ซอสหอยโซเดียมต่ำ
ซอสหอย,ซอสเป๋าฮื้อ,ซอสหอยเป๋าฮื้อ,ซอสสําหรับคนเป็นโรคไต,เครื่องปรุงโลโซเดียม,ซอสปรุงรส ลดโซเดียม,ซอสหอยโซเดียมต่ำ