ซอสปรุงรส ลดโซเดียม,ซอสหอยโซเดียมต่ำ

15 ข้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์​

1. ซอสหอยเป๋าฮื้อต่างจากซอสหอยนางรมอย่างไร?​

"สี" ซอสหอยเป๋าฮื้อมีสีน้ำตาลอ่อนตามธรรมชาติ ไม่มีการเติมสีสังเคราะห์ ซอสหอยนางรมมีสีดำ

 

"กลิ่น" ซอสหอยเป๋าฮื้อมีกลิ่นหอมละมุนละไมของหอยเป๋าฮื้อที่เป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกที่สะอาดตามธรรมชาติ ซอสหอยนางรมมีกลิ่นฉุนเข้มข้นที่แตกต่างออกไป 

 

"รสชาติ" ซอสหอยเป๋าฮื้อมีรสชาติละมุนลิ้นทำให้อาหารมีรสกลมกล่อมตามธรรมชาติ แตกต่างไปจากรสชาติบาดลิ้นที่ทำให้อาหารมีรสเข้มข้นจากการปรุงแต่งของซอสหอยนางรม

2. ซอสหอยเป๋าฮื้อมีประโยชน์อย่างไร?

ซอสหอยเป๋าฮื้อ AbaliciouS by Lucka มีดีที่โซเดียมน้อย เต็มร้อยในเรื่องรสชาติความกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนรับประทาน และความปลอดภัย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องจำกัดโซเดียม อย่างผู้ที่มีภาวะของโรค NCDs "ที่จำเป็นต้องลดปริมาณโซเดียมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงของโรค และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายใน

ระยะยาว โดยที่ยังสามารถกินอาหารที่มีรสชาติความอร่อยอยู่"

3. ทำไมต้องเป็นสูตร Lite/Light Sodium (โซเดียมน้อย) ?

เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของคนไทยสูงถึง 15%

ทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายไปถึง

4-5 เท่า (ร่างกายต้องการเพียง 2,000-2,400 มิลบิกรัมต่อวัน)  

ซอสหอยเป๋าฮื้อสูตรไลท์โซเดียม หรือ โซเดียมน้อยคือ ซอสที่มีการลดปริมาณโซเดียม

ลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับซอสปรุงรสสูตรปกติ 

โดยจุดประสงค์เพื่อ ยกระดับคุณภาพการปรุงอาหารให้อาหารมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนรับประทาน และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคได้

5. ซอสหอยเป๋าฮื้อ 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียมกี่มิลลิกรัม / 1 ช้อนชา มีโซเดียมกี่มิลลิกรัม?

ซอสหอยเป๋าฮื้อ 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 210 มิลลิกรัม / 1 ช้อนชา มีโซเดียม 70 มิลลิกรัม

6. คนทั่วไปควรบริโภคไม่เกินกี่ช้อนโต๊ะในหนึ่งวัน?

คนทั่วไปควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน

โดยแบ่งเป็นโซเดียมที่ได้จากธรรมชาติในอาหาร 800 มิลลิกรัม และจากการปรุงรสจากเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ  1,200 มิลลิกรัม

คนทั่วไปจึงสามารถใช้ซอสหอยเป๋าฮื้อได้อย่างปลอดภัยในปริมาณ 6 ช้อนโต๊ะในหนึ่งวัน

7. ในซอสหอยเป๋าฮื้อมีโพแทสเซียมไหม?

ไม่มี เพราะซอสหอยเป๋าฮื้อมีความหอมและรสชาติกลมกล่อมมาก ไม่มีความจำเป็นในการต้องเติมเกลือโพแตสเซียมเพื่อรสชาติเค็มเฝื่อนอีกแล้ว

8. ผลของการขาดโพแทสเซียม หรือได้รับโพแทสเซียมมากไปจะเป็นอย่างไร?

เกลือแร่โพแตสเซียมมีมากในผักและผลไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ระบบการเต้นของหัวใจเป็นปกติ การมีปริมาณโพแตสเซียมในร่างกายน้อยหรือมากเกินไป จะส่งผลทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ จนถึงหยุดเต้นได้

9. มีการใช้สีหรือการแต่งกลิ่นไหม ถ้ามีคือกลิ่นอะไร?

ไม่มีการเติมสีและแต่งกลิ่นสังเคราะห์ใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องด้วยคุณลักษณะเด่นของหอยเป๋าฮื้อตามธรรมชาคิคือ มีสีน้ำตาลทอง และกลิ่นหอมของทะเลที่สะอาด เพราะหอยเป๋าฮื้อมีชีวิตและเจริญเติบโตในทะเลน้ำลึกที่สะอาดเท่านั้น สีที่เห็นและกลิ่นที่ได้รับจึงมาจากธรรมชาติ

10. มีไขมันในซอสหอยเป๋าฮื้อไหม?

ไม่มี

11. มีเมนูแนะนำสำหรับการใช้ซอสหอยเป๋าฮื้อในการปรุงรสไหม?

ซอสหอยเป๋าฮื้อสามารถปรุงอาหารได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ ยำ ต้ม ผัด แกง ทอด รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นน้ำจิ้ม หรือหมักอาหาร ก็ทำให้อาหารทุกอย่างที่ปรุงมีรสชาติอร่อยเพิ่มขึ้น หอมมากขึ้นแล้ว

12. มีเครื่องหมาย อย. และฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมายไหม?

ซอสหอยเป๋าฮื้อ ตราอาเบอลิเชียส บาย ลักข มีเลขจดแจ้งทะเบียน อย.83-2-02047-6-0010 และได้รับอนุญาตให้ใช้คำว่า Lite Sodium  บนฉลาก และผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และหลักกฏหมายทุกประการ

13. ซอสหอยเป๋าฮื้อสามารถนำมาจิ้มทานคู่กับอาหารทั่วไปคล้ายๆ ซอสพริกได้ไหม?

ได้

14. 1 ขวดใช้ได้ประมาณกี่ครั้ง?

16-20 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ในแต่ละครั้ง

15. ซอสหอยเป๋าฮื้อเก็บได้นานแค่ไหน?

1 ปี นับจากวันที่ผลิต และควรเก็บรักษาในตู้เย็นหลังจากเปิดใช้แล้ว เพื่อคงสภาพและรักษากลิ่นให้เหมือนกับการเปิดใช้ครั้งแรกเสมอ

เสียงตอบรับจากผู้ลองใช้ผลิตภัณฑ์​

ซอสหอย,ซอสเป๋าฮื้อ,ซอสหอยเป๋าฮื้อ,ซอสสําหรับคนเป็นโรคไต,เครื่องปรุงโลโซเดียม,ซอสปรุงรส

4. ซอสหอยเป๋าฮื้อเหมาะสำหรับใคร?

ซอสหอยเป๋าฮื้อ เหมาะและปลอดภัยสำหรับทุกคนที่นิยมการกินอาหารที่มีการปรุงรสชาติจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพ ทำให้อาหารมีสีตามธรรมชาติ กลิ่นหอมสะอาด และรสชาติอร่อยกลมกล่อม

ลดโซเดียม,อาหารโซเดียมต่ำ,น้ําปลาโซเดียมต่ํา,น้ําปลาสําหรับคนเป็นโรคไต,
TAHI

เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของคนไทยสูงถึง 15% ทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายไปถึง 4-5 เท่า (ร่างกายต้องการเพียง 2,000-2,400 มิลบิกรัมต่อวัน)  

ซอสหอยเป๋าฮื้อสูตรไลท์โซเดียม หรือ โซเดียมน้อยคือ ซอสที่มีการลดปริมาณโซเดียมลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับซอสปรุงรสสูตรปกติ  โดยจุดประสงค์เพื่อ ยกระดับคุณภาพการปรุงอาหารให้อาหารมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนรับประทาน และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้

คนทั่วไปควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งเป็นโซเดียมที่ได้จากธรรมชาติในอาหาร 800 มิลลิกรัม และจากการปรุงรสจากเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ  1,200 มิลลิกรัม คนทั่วไปจึงสามารถใช้ซอสหอยเป๋าฮื้อได้อย่างปลอดภัยในปริมาณ 6 ช้อนโต๊ะในหนึ่งวัน

ซอสหอย,ซอสเป๋าฮื้อ,ซอสหอยเป๋าฮื้อ,ซอสสําหรับคนเป็นโรคไต,เครื่องปรุงโลโซเดียม,ซอสปรุงรส ลดโซเดียม,ซอสหอยโซเดียมต่ำ